UMRUMDA DEĞİL NE AFERİN NE DE YUH! MENZİLE ENGEL DEĞİL ÖNÜME ÇIKAN GÜRUH

Umrumda değil ne aferin ne de yuh; Menzile engel değil yoluma çıkan güruh!..


Nevres selîm ü pâk gelip gitmedir hüner
Yohsa cihâna günde bin âdem gelir gider

8 Ekim 2011 Cumartesi

Ağlasa âşık belâ-yı hecr ile nâlân olup - Avnî

Biliyoruz ki Fatih Sultan Mehmed (II.Mehmed) kanunnameleri ile meşhur bir İmparatordur. Kesintili de olsa 32 yıllık İmparatorluk döneminde çeşitli lakapları olmuştur. İstanbul'u feth edip Efendimiz (s.a.v.)'in işaret ettiği makama erişen'e Fatih ve cihanşümul bir imparator II.Mehmed'e Büyük Kartal, şair olduğu için de  Avnî lakaplarını almıştır. 
Avnî, aruzu kullanmakta usta ve gazelleri meşhurdur. Fatih Sultan Mehmed hakkında daha çok şey söylenebilir. Bir gazeli vardır ki âşk-ı öyle güzel anlatır. Ama bir Sultana yakışabilecek bir şekilde anlatır. Bu gazel ki Sultan'dan başkasına yaraşmaz. 
Uzatmadan sözü Şair Avnî'ye bırakalım..

Ağlasa âşık belâ-yı hecr ile nâlân olup
Gözlerinden akan anun yaş yerine kan olup

(Ağlaması gerekir âşık dediğinin ayrılık ile, 
ağlaması da gözlerden yaş değil kan gelmelidir)

Geh cefâ kûhı gubârından örünse kisveti
Geh belâ vadisini geşt eylese üryân olup
(Ya cefa dağının tozları ile giyinmelidir
ya da çölde giyinmeden dolaşmalıdır)

Her ne denlü cevrler görse vefalar eylese
Her ne denlü gülseler hâline ol giryân olup
(Her ne kadar o eziyet görse, ızdırap görse 
o kadar vefası artmalıdır, sadakati artmalıdır)

Râz-ı aşkı aşikâr etmeğe takat bulmasa
Sinesinde nâvek-i dil-dûzlar pinhân olup
(Âşkın sırrını açık etmek suçtur, âşıkta bunu yapmak istemez ama
gücü yetmeyip de sırrı kaçıracak olsa bile sinesine yediği oklar
sebebiyle rahat nefes alıp onu da yapamamalı)

Dilberinden rahme er olmazsa ol dil hastaya
Kimseler derdine derman edemez imkan olup
(Eğer sevgilisinden bir lutfa kavuşmazsa onu hiçbir ilaç iyi edemez

Gam beyabanına her gün eylese seyr ü sefer
Her gece mihnet- serâ-yı firkate mihmân olup
(Gam çöllerine seyr ü sefer etmeli her gündüz
her gecesi de ızdırap olmalı)

Verseler mülki cihanın tac-u taht-ı devletun
Avni köyün terkin etmez başına sultan olup...
(Dünyanın tacını tahtını tüm saltanatını verseler ey sevgili,
senin küyunu çevresini terk edip o tacı, tahtı alıp başıma bahtiyarlık taslamam)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder